Kansalaisaloite vaikuttamiskeinona

kansalaisaloite.fi logo

kansalaisaloite.fi logo

Yksi hyvä keino vaikuttaa yhteiskuntaan ja saada oma mielipide kuuluviin on kansalaisaloite. Kansalaisaloite on aloite, jonka tietty määrä kansalaisia voi tehdä saadakseen valtion, alueen tai kunnan päätöksentekoelimet toimimaan aloitteessa määrätyllä tavalla: säätämään lain tai päättämään johonkin toimenpiteisiin ryhtymisestä. Kansalaisaloite on suoran demokratian toimintamekanismi. Kaikki ääniöikeutetut Suomen kansalaiset voivat saada lakiehdotuksen tai ehdotuksen lainvalmisteluun ryhtymisestä eduskunnan käsiteltäväksi, mikäli vähintään 50 000 kansalaista eli noin 1,2 prosenttia äänioikeutetuista kannattaa aloitetta. Ensimmäinen 50 000 allekirjoittajan rajan ylittänyt ja eduskuntakäsittelyyn luovutettu kansalaisaloite vaati turkistarhauksen lakkauttamista. Aloite jätettiin eduskuntaan 5. maaliskuuta 2013.

Kritiikkiä satelee

äänitorvi

Kansalaisaloitteiden toimivuutta on kritisoitu, sillä vain yksi niistä on mennyt tähän mennessä läpi eduskunnassa. Vuonna 2014 kaikki kuusi käsittelyyn asti edennyttä aloitetta olivat kaatumassa, koska eduskunta ei ehtinyt niitä käsitellä ja uudelle niitä ei siirretty. Joidenkin käsittely oli hidastunut niin sanotuista ”tekninistä syistä”, mitä aloiteitta ajavan järjestön Avoin ministeriö ry:n puheenjohtaja piti vain tekosyynä. Suomalaisille on tarjolla myös muita aloitekanavia, kuten kuntalaisaloite ja eurooppalainen kansalaisaloite.

Kansalaisalotetta eli toisin sanoen ”välitöntä lakien esittämisoikeutta” kansalaisille esitti ensimmäisen kerran Suomen Sosialidemokraattinen Puolue vuonna 1903 Forssan ohjelmassa, joka mukaili pitkälti aikaisemmin julkaistua Erfurtin ohjelmaa. Suomen ensimmäinen, hyväksytysti 50 000 allekirjoittajan vähimmäisrajan ylittänyt kansalaisaloite luovutettiin eduskuntakäsittelyyn 5. maaliskuuta 2013. Aloite koski turkistarhauksen kieltämistä ja aloite hylättiin äänin 146-36. Vuonna 2013 yhteensä neljä kansalaisaloitetta saavutti riittävään määrän allekirjoituksia. Nämä käsittelivät tekijänoikeuslakia, avioliittolakia, ruotsin kielen valinnaisuutta ja energiatodistuslakia. Kansalaisaloite tasa-arvoisen avioliittolain puolesta toteutettiin Tahdon2013 -kampanja, joka keräsi yhteensä ennätykselliset 166 851 allekirjoitusta. Eduskunta hyväksyi 12 joulukuuta lain toisessa äänestyksessä äänin 101-90 ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö hyväksyi lain muutoksen 20. helmikuuta 2015. Uuden lain on määrä tulla voimaan maaliskuun alussa 2017.

Aloitteita voi selata

Kansalaisaloite on erittäin hyvä tapa saada oma äänensä kuuluviin. Aloitteita voi selata kansalaisaloite.fi -palvelusta, josta näkee meneillään olevat kansalaisaloitteet. Kansalaisaloite on hyvä esimerkki suorasta demokratiasta. Tällä hetkellä on käynnissä esimerkiksi Eutanasia-aloite hyvän kuolen puolesta, joka voisi tulevaisuudessa mahdollistaa saattohoidossa olevien potilaiden eutanasian, eikä turhan kärsimyksen. Kannattaa muistaa, että kansalaisaloitepalvelu on myös kansan näköinen – joskus huonollakin tavalla.