Miten päästä vaikuttamaan yhteiskunnallisiiin asioihin?

kansalais

Kansalaisilla on monia mahdollisuuksia päästä vaikuttamaan yhteiskunnallisiin asioihin niin halutessaan. Kuitenkin vain todella pieni osa kansalaisista on aktiivisesti vaikuttamassa meidän jokaisen yhteisiin asioihin. Tässä vaiheessa herää kysymys miksi? Onko kyseessä tietämättömyys, kiinnostuksen puute vai laiskuus? Oli syynä mikä tahansa, olisi hyvä aina välillä palauttaa mieleen tavat joilla kansalainen voi halutessaan olla mukana vaikuttamassa meille jokaiselle tärkeisiin asioihin yhteiskunnassa.

Aktiivinen kansalainen voi ottaa osaa esimerkiksi järjestö-ja yhdistystoimintaan, erilaiseen kansalaistoimintaan tai aivan yksinkertaisesti äänestämällä.

Järjestö-ja yhdistystoimintaan on helppoa lähteä mukaan, sillä kuka tahansa voi ottaa osaa näiden toimintaan. Suomessa on tällä hetkellä yhteensä noin vajaa 70 000 järjestöryhmää. Suurimmat järjestöryhmät koostuvat Kulttuuri- ja harrastusjärjestö, Sosiaali- ja terveysjärjestöistä, Ammatti- ja elinkeinoyhdistyksistä, Kansalaistoimintaan ja edunvalvontaan keskittyneistä yhdistyksistä ja Koulutus- ja tutkimusyhdistyksistä. VAlinnanvaraa siis on ja innokas sekä aktiivinen kansalainen löytääkin varmasti näiden joukosta foorumin missä haluaa olla mukana ja vaikuttaa!

Kansalaistoiminta taas voi olla todella monialaista toimintaa, käsittäen niin huono-osaisten puolustamisen, aktivismin ja vapaaehtoistyön saralla. Kansalaistoiminnan yksi suurimpia etuja on se, että ryhmän ääni kuuluu huomattavasti paremmin ja kauemmaksi kuin pienen yksilön ääni. Kansalaistoiminta voi myös ottaa järeämmät aseet käyttöön ja perustaa niin kutsutun “painostusryhmän”, joka haluaa saada tiettyjä asioita muutetuksi tai tapahtumaan. Yleiseisti ottaen tämän kaltaiset ryhmät saavat suhteellisen hyvin tuloksia aikaiseksi, koska ne saavat hyvin usein osakseen myös erilaista mediahuomiota.

Viimeinen listattu kansalaisen vaikuttamiskeino on äänestäminen. Tämä on asia joka tulisi jokaisen muistaa kun äänestysaika on  käsillä. Tämä on demokratian meille suoma oikeus, joka antaa todella hyvän mahdollisuuden päästä vaikuttamaan yhtesikunnallisesti tärkeisiin asioihin. Tämä onkin syy, miksi jokaisen, jolla on äänestysoikeus, tulisi myös käyttää se hyväkseen.