Sote-uudistus

sote

Moni on varmasti kuullut kuluneen vuoden aikana niin sanotusta ”sote-uudistuksesta”. Tavalliselle tallaajalle sote-uudistus on jäänyt kuitenkin hieman pimentoon, joten me otimme selvää, mitä tämä ”sote” oikeastaan tarkoittaa.

sote

Sote-uudistus eli sosiaalia ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus on käynnissä oleva julkisen sektorin hanke, jonka tavoitteena on kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen yhdenvertaisuutta ja saatavuutta sekä hillitä kustannuksia. Näiden palveluiden järjestämistä hallinnoisivat sote-alueet eli sosiaali- ja terveydenhuoltoalueet.

Marraskuussa 2015 suunniteltiin Suomen jakamista 15 sote-alueeseen, joiden puitteissa sosiaali- ja terveyspalvelut tuotettaisiin, niin että kansalainen saisi itse valita palvelunsa joko julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin tuottajalta. Joulukuussa julkaistussa Sisäministeriön, Sosiaali- ja terveysministeriön, Valtioneuvoston viestintäosaston ja Valtiovarainministeriön yhteisessä tiedotteessa sanottiin kuitenkin, että sote-uudistuksessa perustettaisiin 18 itsehallinnollista maakuntaa. Näiden maakuntien vastuullise siirtyivät vuoden 2019 alussa julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut, pelastustoimi, ensihoito, ympäristöterveydenhuolto, maakuntaliittojen tehtävät ja eräät muut kuntien ja valtion aluehallinnon tehtävät.

Miten se toimisi?

Asiakas voisi jatkossa valita palvelujen tuottajan nykyistä minipuolisemmin. Esimerkiksi asiakas voisi listautua valitsemansa sosiaali- ja terveyskeskuksen asiakkaaksi ja valita lisäksi suunhoidin yksikön. Sosiaali- ja terveyskeskukset ja suunhoidon yksiköt tuottavat palvelut itse tai sitten verkostomaisesti. Nämä voisivat myös myöntää asiakkailleen maksuseteleitä asiakkaan valitsemalta tuottajalta hankittaviin yksittäisiin palveluihin. Lisäksi asiakas voisi myös valita maakunnan tuottamissa palveluissa palveluja antavan toimipisteen, kuten esimerkiksi sairaalan. Käytännössä siis asiakas voisi päättää, jos maakunnassa on kaksi sairaalaa, kumpaan hän menee hakemaan hoitoa, eikä olisi enää sidottu sairaanhoitopiireihin. Asikassetelei ja henkilökohtainen budjetti olisivat käytössä maakunnan tekemän palvelutarpeen arvioinnin perusteella ja niiden perusteella tavallinen asiakas voisi valita palvelun tuottajan.

Lyhyesti sanottuna sinulla olisi jatkossa oikeus:

  1. Valita sote-keskus ja suunhoidon yksikkö koko maassa
  2. Tarvittaessa saada sote-keskuksen tai suunhoidon yksikön myöntämä maksuseteli
  3. Valita maakunnan liikelaitoksen (esimerkiksi sairaalan) toimipiste
  4. Tarvittaessa saada maakunnan liikelaitoksen myöntämä asiakasseteli tai henkilökohtainen budjetti
  5. Esittää toiveita hoitavasta ammattihenkilöstön osalta ja toive pyritään toteuttamaan
  6. Saada hoitoa väliaikaisella paikkakunnalla
  7. Hakeutua kiireettömään hoitoon ulkomaille.

Sote-järjestelmä pyrkii lisäämään tasa-arvoa, kun kansalaiset pääsevät käyttämään myös yksityisiä terveyspalveluja, sillä nykyisin yksityiset terveyspalvelut ovat vain rikkaiden käytössä.